Zajęcia z matematyki gr. 1

W 1 kwartale 2022 roku uczniowie podczas zajęć matematycznych doskonalili swoje umiejętności i poszerzali wiedzę w zakresie znajomości zegara i kalendarza, obliczania obwodu prostokątów, stosowania skali na planach, wykonywania działań pisemnych na liczbach naturalnych oraz pamięciowych w zakresie tabliczki mnożenia.

Wszyscy uczestnicy opanowali odczytywanie wskazań zegara analogowego oraz potrafią wykonywać określone obliczenia zegarowe i kalendarzowe. W tematyce obwodów uczestnicy otrzymywali konkretne zadania praktyczne, np. obliczenie obwodu podłogi sali lekcyjnej lub holu za pomocą miary zwijanej w celu zaplanowania ułożenia listwy wykończeniowej. Dzięki tym zadaniom zauważyli przydatność tych umiejętności w praktyce. W zakresie skali na planach ćwiczyliśmy zamianę skali liczbowej na mianowaną oraz obliczaliśmy rzeczywiste odległości między wybranymi obiektami na planach miast. Ćwiczenie to umożliwiło między innymi doskonalenie umiejętności czytania planów i map oraz szacowanie odległości. Kilka ostatnich spotkań poświęciliśmy na poprawianie sprawności wykonywania działań arytmetycznych na liczbach naturalnych sposobem pisemnym. Mnożenie i dzielenie pisemne umożliwiło również trening w zakresie tabliczki mnożenia.

prowadzący: mgr Romuald Wiśniewski