ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017

Informację o rozstrzygnięciu zamieszczono 11.08.2017. Dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.doroslidzieciom.pl/zapytanie-ofertowe-nr-02ddn2017-rozstrzygniecie/

 

Udzielone odpowiedzi na zapytania oferentów

PYTANIE 1:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowego opisu zamówienia w części II SPRZĘT MULTIMEDIALNY w następującym temacie:

Zamawiający nie umieścił w opisie przedmiotu zamówienia, dla tablic interaktywnych (2szt dla jednostek edukacyjnych w Paterku i Ślesinie załącznik Nr 2) wymogu dostawy projektorów, które są istotnym elementem funkcjonowania zestawów interaktywnych. W opisie jest tylko specyfikacja tablicy i opis jej oprogramowania oraz specyfikacje laptopów.

W związku z powyższym przesyłamy poniżej nasze pytania i wniosek o wyjaśnienie przygotowanego szczegółowego opisu w części II SPRZĘT MULTIMEDIALNY:

  1. Czy projektory są już na wyposażeniu Zamawiającego i dlatego nie zostały ujęte w opisie?
  2. Jeżeli projektory są w podanych placówkach szkolnych – czy Zamawiający może podać ich nazwę, model, typ tych projektorów?

ODPOWIEDŹ 1:

Aktualnie zakup obejmuje tablice multimedialne bez projektorów jednak takich, które w przyszłości będą kompatybilne z ewentualne dokupionymi projektorami.

Udzielone odpowiedzi na zapytania oferentów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DDN/2017

Wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią.

Zapytanie ofertowe 02.DDN.2017

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4